نام محصول: بیکربنات آمونیوم
  کد:   

  نام محصول : بی کربنات آمونیوم (آمونیاک پودر)
  فرمول شیمیایی: NH4HCO3
  کشور سازنده: چین
  اربرد: 1. کاربرد مهم این ترکیب به عنوان پاك کننده و زداینده رسوبات لوله های مبدل های حرارتی و بویلرها می باشد. در این حالت بی کربنات آمونیوم با رسوبات کلسیم واکنش داده و آن را در خود حل می کند. در صورتیکه لایه رسوبات نازك باشد بی کربنات آمونیوم به تنهایی کفایت می کند در غیر اینصورت مخلوط آن با اسید کلریدریک رقیق نتیجه مطلوبی می دهد.
  2. بی کربنات آمونیوم به عنوان تقویت کننده خاك و کود قابل جایگزینی با اوره می باشد. زیرا خواص اوره در مقایسه با آمونیوم هیدروژن کربنات مطلوب تر است. همچنین به جای مصرف این ماده در صنایع غذایی برای تخمیر می توان از بی کربنات سدیم یا جوش شیرین استفاده کرد
  بسته بندی :کیسه 25 کیلو گرمی