نام محصول: بنزوات سدیم
  کد:   

  نام محصول: بنزوات سدیم
  فرمول شیمیایی :  C6H5COONa ۵
  کشور سازنده :چین
  کاربرد: در صنایع غذایی به عنوان نگهدارنده در غذا های اسیدی
  بسته بندی :کیسه 25 کیلو گرمی