نام محصول: متا بی سولفیت سدیم
  کد:   

  نام محصول: متا بی سولفیت سدیم
  فرمول شیمیایی : Na۲S۲O۵
  کشور سازنده :چین
  کاربرد: در صنایع غذایی به عنوان نگهدارنده و آنتی اکسیدان استفاده میشود
  بسته بندی :کیسه 25 کیلو گرمی