نام محصول: کربنات کلسیم
  کد:   

  نام محصول: کربنات کلسیم
  فرمول شیمیایی : CACO3
  کشور سازنده :آلمان
  کاربرد: صنایع دارو سازی
  بسته بندی :کیسه 25 کیلو گرمی