نام محصول: B.H.T
  کد:   

  نام محصول : B.H.T
  ساخت : هند - آمریکا
  شکل : کریستال سفید رنگ
  بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
  کاربرد :
  آنتی‌اکسیدان‌ها در تولید انواع روغن و کره و به‌طورکلی مواد غذایی حاوی چربی بالا استفاده میشوند . با ممانعت و یا به تأخیر انداختن تشکیل رادیکال آزاد، اکسایش لیپیدها را به تأخیر می‌اندازند و طول عمر نگهداری مواد غذایی را بالابرده، درنتیجه از کاهش یافتن کیفیت حسی و تغذیه‌ای مواد غذایی جلوگیری میکنند.این آنتی اکسیدان در برابر حرارت بسیار ناپایداراست و به سرعت از بین میرود. عملکردی شبیه به BHA دارد. در تهیه چیپس و روغن ها بسیار کاربرد دارد و مانند BHA استفاده از آن محدودیت دارد. یعنی در غلظت های ppm 50-10 باید استفاده شود. ان ماده در صنایع دارویی، آرایشی بهداشتی و غذایی کاربرد دارد.