نام محصول: اسکوربیک اسید
  کد:   

  نام محصول: اسکوربیک اسید
  فرمول شیمیایی : C6H8O6 ۵
  کشور سازنده :چین
  کاربرد: در صنایع غذایی به عنوان آنتی اکسیدان استفاده میشود
  بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی