نام محصول: استئاریل الکل
  کد:   

  نام محصول: استئاریل الکل
  فرمول شیمیایی:  C18H38O
  کشور تولید کننده : بلژیک
  کاربرد: صنایع آرایشی و بهداشتی
  بسته بندی :کیسه 20 کیلو گرمی