نام محصول: کلرور کلسیم خوراکی
  کد:   

  نام جنس: کلرور کلسیم

  فرمول شیمیایی: CACL2

  کاربرد خوراکی : چهت تنظیم اسیدیته و تامین یون کلسیم در صنایع لبنی

  کاربرد صنعتی: بعنوان زود گیر کننده در صنایع بتن  

  کشور تولید کننده:  چین

  نوع بسته بندی : کیسه 25کیلوگرمی