نام محصول: سیترات پتاسیم
  کد:   

  نام محصول: سیترات پتاسیم
  فرمول شیمیایی: K3C6H5O7
  کشور سازنده: چین
  کاربرد: تنظیم کننده اسیدیته – قلیایی کننده
  بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی