نام محصول: تترا پتاسیم پیرو فسفات
  کد:   

  نام محصول: تترا پتاسیم پیرو فسفات
  فرمول شیمیایی: K4P2O7
  کاربرد: رنگ ماشین – خمیر دندان
  بسته بندی: کیسه 25 کیلو گرمی

   

  تترا پتاسیم پیرو فسفات