نام محصول: پروپیونات کلسیم
  کد:  پروپیونات کلسیم
  نمک پروپیونیک اسیداست. بعنوان نگهدارنده عمل میکند وباعث نابودی وانهدام کپکها میشود  ولی تاثیر زیادی بر باکتریها ندارد ،روی مخمر نیز تاثیری نمی گذارد. هر 49 گرم آن در 100میلی متر آب صفر درجه حل میشود ، ولی در الکل نامحلول است . قابلیت انحلال کمتری نسبت به سدیم پروپیونات دارد
  پی اچ موثر و مطلوبی که موجب میشود تاثیر این ماده به حداکثر برسد معادل با 5 است در   پی اچ های بالاتر از 6 قدرت آن کم میشود. در فرآورده های نانوایی ،نان و خمیر پیتزا از رشد کپک جلوگیری میکند . در پنیرهایی که بصورت سرد بسته بندی میشوند و فیلینگ های مخصوص کلوچه های میوه ای مصرف میگردد .مقدار مجازمصرف آن  حدود0/2 تا 0/3 درصد است بر اساس وزن آرد 0/1 تا 0/4درصد به آن اضافه میشود .    
  بسته بندی :کیسه 25 کیلو گرمی
  کشور تولید کننده:چین