موسسه شیمیایی برمودا با یک دهه تجربه و تخصص در خدمت شما تولید کننده عزیز می باشد
لیست مواد موجود
مونو سدیم فسفات
مونو پتاسیم فسفات
دی پتاسیم فسفات
دکستروزخشک دارویی
دکستروز آبدار
بی کربنات آمونیوم (آمونیاک خشک)
آمونیاک پودری
دی سدیم فسفات خشک
جوش شیرین
سویا ایزوله 90%پروتیین مارک SHANDUNG
تری کلسیم فسفات
گلیسیرین BP-USP مالزی
سوربات پتاسیم
اسید سیتریک (آبدار و خشک)
استعاریل الکل اروپایی
اسید اسکوربیک (ویتامین ث)
گلایسین
دی کلسیم فسفات DENTAL GRADE
مونو کلسیم فسفات خشک
اسید لاکتیک
منتول
مانیتول
سیترات سدیم BBCA
سیترات پتاسیم
سدیم اسید پیرو فسفات
تترا سدیم پیرو فسفات
مالتو دکسترین
دکستروز
پودر تالک داروویی
گوارگام
GMS
گزانتانگام
زانتانگام
BHT
کربنات پتاسیم
مونو سدیم گلوتومات
CMC
پروپیونات کلسیم
مونو پروپیلن گلیکول
سود پرک