تاریخ انتشار: 1395/02/26
کد مقاله: 2سه آنتي اكسيدان مفيد ديگر با خاصيت بالاي ضدپيري شامل ويتامين‌هاي E و C و ماده معدني سلنيوم هستند كه موجب تقويت سيستم ايمني بدن مي‌شوند و از تحليل رفتن و تضعيف استخوان‌ها، مفاصل و اعضاي مهم ديگر بدن مثل پوست جلوگيري مي‌كنند. سه آنتي اكسيدان مفيد ديگر با خاصيت بالاي ضدپيري شامل ويتامين‌هاي E و C و ماده معدني سلنيوم هستند كه موجب تقويت سيستم ايمني بدن مي‌شوند و از تحليل رفتن و تضعيف استخوان‌ها، مفاصل و اعضاي مهم ديگر بدن مثل پوست جلوگيري مي‌كنند.